Totul despre publicarea în cărţile colective acreditate CNCSIS

În primul rând, trebuie să știți că până acum am publicat de-a lungul ultimelor două decenii textele a peste 1200 de profesori din întreaga lume! Așadar, munca noastră implică seriozitate, punctualitate, constanță.

Ce se poate publica?

Texte în orice limbă (română, engleză, franceză, spaniolă, italiană etc.) din domeniile umaniste (critică literară, istorie, filosofie, sociologie, psihologie, antropologie, teologie, științe politice, eseu, crónica de carte etc.). Ele trebuie sa fie lucrări științifice originale, părți din lucrarea de grad didactic, de licență, masterat, doctorat, postdoctorat sau orice altă cercetare.

Cine poate publica?

Oricine poate publica, dar în special aceste cărți colective sunt realízate pentru a valorifica munca profesorilor, învățătorilor, aspiranților la doctorat, doctoranzilor, doctorilor, cercetătorilor, și a tuturor cadrelor didactice și universitare s.a.

Care sunt pașii pentru a publica?

  1. Dacă textele sunt acceptate spre publicare, autorul completează o declarație pe propria răspundere semnată și apoi fotocopiata prin care afirmă ca dorește sa publice în volumul colectiv textul/textele următoare – le da numele exact – și ca el/ele nu reprezinta plagiat nici total, nici parțial.
  2. Autorul plătește 200 de RON pentru fiecare text de pana în 10 pagini de word. Textele pot avea și mai multe pagini, dar după depășirea celor 10 pagini, se taxează la pagina la același tarif (cate 20 de lei pe pagina în plus).
  3. După apariția cărții colective, fiecare participant primește prin posta sau curierat cate 2 exemplare.

Acesta este un model de carte colectivă publicată sub egida noastră: